A A A

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg. Leszek Suski przyznał nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.

Wyróżnienia otrzymali:
•        bryg. Zbigniew Szulc – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego,
•        mł. bryg. Aneta Chanowska-Czyż  - Naczelnik Wydziału Kadrowo-Organizacyjnego.
Uroczystego wręczenia decyzji dokonał Komendant Miejski PSP w Gdańsku Pan bryg. Adam Jastrzębski w dniu 22 grudnia br.

  • 1