A A A

W dniu 21 grudnia br. o godzinie 12.00 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku odbyło się coroczne spotkanie wigilijne, które swoją obecnością  zaszczycili: Ks. Prałat Wojciech Chistowski - Kapelan Gdańskich Strażaków, Tadeusz Bukontt - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Gdańsku wraz ze swoim zastępcą Panią Joanną Pińską, mł. insp. Sylwester Mieszczak - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni KM PSP w Gdańsku.


Uroczystą Wigilię zapoczątkowało powitanie gości przez Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku - bryg. Adama Jastrzębskiego, który podziękował zgromadzonym za przybycie, a swoim pracownikom za oddaną służbę i rzetelna pracę w ubiegającym roku. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Uroczystość zakończono posiłkiem z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami.

  • 5
  • 4
  • 3
  • 1
  • 2
  • 6