A A A

W dniu 29 grudnia br. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Gdańsk Wrzeszcz odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.

Ślubowanie złożyło 4 strażaków. Na uroczystości obecny był Komendant Miejski PSP w Gdańsku Pan bryg. Adam Jastrzębski oraz Zastępcy Dowódców JRG z jednostek, w których składający ślubowanie pełnią służbę.

  • 3
  • 5
  • 2
  • 1
  • 6
  • 4