A A A

W dniach od 21 do 24 marca zgodnie z rozkazem Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej odbyły się jednodniowe  szkolenia z zakresu „HAKOWEGO – SYGNALISTY DLA STRAŻAKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ”.  

Zajęcia zgodnie z programem nauczania Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej obejmowały część teoretyczną i praktyczną, ich suma dla jednego dnia szkoleniowego wynosiła 8 jednostek lekcyjnych. Podczas czterech dni przeszkolono 78 funkcjonariuszy. Szkolenie zakończyło się egzaminem w formie teoretycznej i praktycznej.

W ramach szkolenia funkcjonariusze posiedli wiedzę z zakresu:

- uregulowań prawnych z zakresu pełnionej funkcji hakowego – sygnalisty,

- bezpieczeństwa i higieny pracy, środków ochrony indywidualnej oraz oznakowania miejsca wykonywania prac transportowych,

- rodzaju, zakresu eksploatacja zawiesi transportowych i szacowania masy ładunku,

- sposobów łączności z operatorem urządzeń transportu bliskiego.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Gdańsku. Wykładowcami byli st. kpt. Andrzej Brzozowski i mł. kpt. Paweł Rudo. Po szkoleniu funkcjonariusze otrzymają stosowne zaświadczenie wydane przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

 • 022
 • IMG_7068
 • 010
 • IMG_2473
 • IMG_7091
 • 020
 • 011
 • 004
 • IMG_7108
 • IMG_7106
 • 019