A A A

Informujemy, że zgodnie z wieloletnią Tradycją Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wspólnie z Zarządem Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku, planują przeprowadzić XLII eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM ”.

 Celem tego Turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarowej, organizacji przeciwpożarowej oraz historii tradycji ruchu strażackiego. Konkurs ten również jest ciekawym elementem dydaktycznym służącym wpajaniu dzieciom pewnych zasad i reguł dotyczących bezpieczeństwa własnego i otoczenia wokół nich oraz pozwoli im w przyszłości na lepszą reakcję w sytuacji różnego rodzaju zagrożeń.

 

 Eliminacje powiatowe dla młodzieży szkół z terenu m. Gdańska zorganizowane zostaną w trzech grupach wiekowych :

  • I grupa - uczniowie w wieku 8-14 lat,
  • II grupa - uczniowie w wieku 15-16 lat,
  • III grupa – uczniowie w wieku 17-19 lat.

Przedmiotowe eliminacje zostaną przeprowadzone w sali konferencyjnej budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2 ( Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr 1 - pierwsze piętro wejście od ul. Partyzantów ) w grupach:

  • I i II w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 1000
  • III w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 1000

 W związku z powyższym zwracamy się do Dyrektorów szkół z terenu Miasta Gdańska o przeprowadzenie eliminacji szkolnych do konkursu oraz zgłoszenie pisemne wg. załącznika, do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku danych osobowych jednego wytypowanego ucznia z odpowiedniej grupy wiekowej, najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2019 roku.

 Osobą upoważnioną z ramienia tut. Komendy jest starszy inspektor ds. kadrowo- organizacyjnych KM Jadwiga Trzeciak [ tel. 695 860 136 ].

 

Załączniki:

Informacja o TWP2019r
Pismo kierowane do Dyrektorów Szkół w rejonie miasta Gdańskr
Karta uczestnika
Informacja o źródłach materiałów – OTWP 2019