A A A

Dzień Strażaka 2019

W dniu 17 maja 2019 r. Gdańscy strażacy obchodzili swoje święto. Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka odbył się na placu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 przy ul. Siennickiej w Gdańsku.

Przeglądu pododdziałów pożarniczych i pocztu sztandarowego dokonał Pan nadbryg. Tomasz Komoszyński Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Komendant Miejski PSP w Gdańsku Pan bryg. Adam Jastrzębski wygłosił okolicznościowe przemówienie i przywitał zebranych gości.

W uroczystościach wzięli udział między innymi:

nadbryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,

Samorządowcy na czele z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Panem Piotrem Borawskim, Miejski Kapelan Strażaków ksiądz prałat Wojciech Chistowski, Komendanci Powiatowi PSP sąsiadujących powiatów oraz Komendanci pozostałych służb, Dyrektorzy, prezesi i kierownicy firm na co dzień współpracujących z tutejszą Komendą.

Strażackie święto było okazją do wyróżnienia i podziękowania strażakom oraz osobom związanym ze środowiskiem pożarniczym, za wzorową służbę i pomoc w rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

Zasłużeni strażacy otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie aspiranckim, podoficerskim i szeregowym, nagrody pieniężne i medale Prezydenta Miasta Gdańska.

Podczas uroczystości wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe.

Awanse otrzymało 45 strażaków:

na aspiranta sztabowego – 3 strażaków

na starszego aspiranta – 1 strażak

na aspiranta – 4 strażaków

na starszego ogniomistrza – 4 strażaków

na ogniomistrza – 5 strażaków

na młodszego ogniomistrza – 16 strażaków

na starszego sekcyjnego – 5 strażaków

na starszego strażaka – 7 strażaków

Za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w służbie Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyznał 11 nagród pieniężnych funkcjonariuszom tut. Komendy.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali Prezydenta Miasta Gdańska 4 strażakom, 2 pracownikom cywilnym Komendy oraz 2 strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych ze Świbna i Sobieszewa , przyznanych w dowód uznania i szacunku za zasługi w umacnianiu ochrony przeciwpożarowej miasta Gdańska.

W drugiej części uroczystości nastąpiło przekazanie samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu specjalistycznego dla Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku. W trakcie ceremonii poświęcenia pojazdów dokonał Miejski Kapelan Strażaków ksiądz prałat Wojciech Chistowski.

Symbolicznego wręczenia kluczyków do samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz aktów przekazania sprzętu specjalnego dokonali:

- Pan nadbrygadier Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP,

- Pan Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska,

- Pan Maciej Kazienko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


 • DSCF6037
 • DSCF5939
 • DSCF5898
 • DSCF5876
 • DSCF6000
 • DSCF5952
 • DSCF6018
 • DSCF5786
 • DSCF5866
 • DSCF6069
 • DSCF6009
 • DSCF6046
 • DSCF5931
 • DSCF5947
 • DSCF5915
 • DSCF5922
 • DSCF6082
 • DSCF5885
 • DSCF6027
 • DSCF6060
 • DSCF5850
 • DSCF5970
 • DSCF6006
 • DSCF5967
 • DSCF6019
 • DSCF5872
 • DSCF5774
 • DSCF5927
 • DSCF5993
 • DSCF6076
 • DSCF5935
 • DSCF5840
 • DSCF5982
 • DSCF6067
 • DSCF5974
 • DSCF5908
 • DSCF5874
 • DSCF5771
 • DSCF5972
 • DSCF5958