A A A

DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 2 W GDAŃSKU 

mł. bryg. Maciej Sapieha

dane kontaktowe:

tel. (058) 301 13 34


ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 2 W GDAŃSKU 

kpt. Wiktor Telega

dane kontaktowe:

tel. (058) 301 13 34