A A A

Specjalistyczna grupa wodno-nurkowa powołana została w roku 1995. W jej skład wchodzi obecnie 23 płetwonurków - 4 nurków PSP, 5 młodszych nurków PSP oraz 14  płetwonurków z uprawnieniami CMAS, PADI i LOK. Dowódca JRG oraz jego zastępca są aktywnymi członkami grupy. Pracę płetwonurków kontrolują i  nadzorują uprawnieni do kierownia pracami podwodnymi, tj: mł. asp. Robert Wisowaty oraz mł. asp. Sławomir Rogal. Wyposażenie grupy stanowi sprzęt płetwonurkowy umożliwiający akcje poszukiwawczo-nurkowe, oraz trzy łodzie pontonowe posiadające silniki z napędem śrubowym. Całość jest niezwykle mobilna dzięki specjalistycznemu samochodowi (SRw) na podwoziu Mercedes Atego z napędem 4x4. Samochód jest przystosowany do każdych warunków atmosferycznych. Posiada ogrzewanie zabudowy, klimatyzację, generator mocy 20 kW. 

Do zadań Specjalistycznej Grupy Wodno Nurkowej zlokalizowanej w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Gdańsku Śródmieściu, należy:

  • utrzymanie stałej gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
  • rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia, w szczególności kiedy rozwój zdarzenia nastąpił przed przybyciem specjalistycznej grupy ratowniczej,
  • oznakowanie miejsca prowadzenia działań, w tym wyznaczenie ewentualnej strefy zagrożenia lub wstrzymania ruchu w komunikacji wodnej,
  • powiadomienie stosownych organów administracji wodnej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego bierze udział akcjach ratowniczych na terenie miasta Gdańska, jak i również całego województwa pomorskiego. W związku z włączeniem SGRW-N do Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego nurkowie ratownicy brali udział w akcji ratowniczej podczas powodzi w 1997 na zachodzie Polski w województwie gorzowskim, również podczas akcji po „białym szkwale” nasi nurkowie ratownicy działali ratując mienie i wydobywali poszukiwanych z dna Wielkich Jezior Mazurskich.

Podczas ćwiczeń odbywających się na różnych akwenach, niejednokrotnie w trudnych warunkach pogodowych zdobywane są kolejne doświadczenia niezbędne w trakcie akcji ratowniczych i poszukiwawczych. Na przełomie kilku ostatnich lat SGWN z JRG-2 w Gdańsku organizowała oraz brała udział w ogólnopolskich zgrupowaniach nurkowych. Wymienić wystarczy Ogólnopolskie Warsztaty Nurkowe na Zatoce Gdańskiej w latach 2000, 2001, 2002, 2008.

Specjalistyczna Grupa Wodno Nurkowa z Gdańska bierze udział w wielu akcjach poszukiwawczo – ratowniczych. SGWN dysponowana jest około pięćdziesięciu razy w roku. 


Dowódca jak i zastępca z JRG 2, co roku organizują ćwiczenia na akwenach wodnych z zaprzyjaźnionymi jednostkami mającymi w swoich szeregach płetwonurków. Do takich jednostek należą miedzy innymi:

  • GRUPA LOTOS S.A.
  • STRAŻ GRANICZNA
  • WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
  • Specjalistyczne Grupy Wodno Nurkowe przy Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz z województwa podkarpackiego a także warmińsko-mazurskiego.