A A A

DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 3 W GDAŃSKU

mł. bryg. mgr inż. Karol Bryś

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 3 W GDAŃSKU

mł. bryg. Jacek Zdrojewski