A A AZ-CA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 4 W GDAŃSKU

st. kpt. Jacek Jakóbczyk