A A A

 DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 5 W GDAŃSKU

- - - - 

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 5 W GDAŃSKU

st. kpt. Michał Pomirski