A A A

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy KM PSP została powołana decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku dnia 30 lipca 1998 roku. Początek Działalności grupy dała Sekcja Psów Ratowniczych powstała w sierpniu 1993 roku przy udziale Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Po selekcji przeprowadzonej przez specjalistę do szkolenia psów poszukiwawczych, szefa wyszkolenia psów niemieckich, pana Klausa Roepera z kilkudziesięciu psów pozostało dziesięć.

Pierwsze szkolenie zakończyło się egzaminem w Niemczech, po którym pies otrzymał certyfikat Międzynarodowego Psa Ratowniczego. Następne egzaminy organizowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej odbył się w lutym 2000 roku oraz w marcu 2001, po których psy zdobyły certyfikat I-go i II-go stopnia Gruzowiskowego Psa Ratowniczego, upoważniającego do działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.


Zadaniem psów ratowniczych jest poszukiwanie zaginionych ludzi pod gruzami, zwałami ziemi, w katastrofach górniczych i trzęsieniach ziemi oraz odnajdywanie ludzi zagubionych w lasach i terenach trudno dostępnych.(poszukiwanie zaginionych dzieci, chorych psychicznie, samobójców itp.). Nasze psy poszukując osoby nie używają śladu, nie potrzebują rzeczy osobistych szukanej osoby. Psy swoim zachowaniem potrafią pokazać przewodnikowi czy znaleziona osoba żyje, co ma kluczowe znaczenie dla przebiegu akcji ratowniczej. Psy mogą odnaleźć człowieka zasypanego nawet pod 10-metrową warstwą gruzu.


Nasze psy chrzest bojowy, a właściwie ratowniczy, przeszły biorąc udział w akcji ratunkowej w Hali Stoczni w Gdańsku 24 listopada 1994 roku. Chociaż psy szukały w terenie spalonym, zrujnowanym, pełnym popiołu, dymu i ognia, to wykazały się dużą odwagą i zdolnościami. Następną naszą akcją był udział przy ratowaniu ludzi ze zniszczonego wybuchem gazu budynku przy ul. Wojska Polskiego 39 w Gdańsku. Okazało się, że psy ratownicze wykazują się większą skutecznością działania niż drogi sprzęt elektroniczny. „Psów nie zastąpią nawet kamery termowizyjne” – w podsumowaniu akcji powiedział kierujący akcją Komendant Główny PSP Feliks Dela.


W skład sekcji poszukiwawczej wchodzą ochotnicy, którzy za swoją działalność nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Psy ratownicze odznaczają się doskonałym zdrowiem, kondycją i zwinnością w pokonywaniu przeszkód. Potrafią chodzić po barierach, deskach, drabinach, ruchomych mostkach ustawionych na różnych wysokościach (nawet kilkunastometrowych), skakać przez przeszkody, wspinać się na ścianę ok. 2-metrowej wysokości, czołgać się przez ciemne tunele. Te umiejętności są niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczej w najróżniejszych warunkach.