A A A

Podstawowe informacje

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 5

ul. Beniowskiego 7

80-382 Gdańsk

tel. (058) 769-05-04(05), (058) 558-54-53

tel. MSWiA 743-05-04, 74-02-08(09)

adres e-mail: 

W chwili obecnej w rejonie działania jednostki zamieszkuje ok. 120 tys mieszkańców na terenie 32km2, co stanowi jeden z najbardziej zaludnionych terenów w mieście. Na tym obszarze znajduje się również: 258 ha obszarów leśnych, osiedla mieszkaniowe o zabudowie wysokiej, hotele, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe, tereny wystawiennicze i targowe. Oprócz tego wiele obiektów o wartości historycznej, zakłady produkcyjne, ogród zoologiczny, linie kolejowe i tramwajowe oraz bardzo obciążoną trasę szybkiego ruchu. 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 stała się siedzibą Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-3, szkolącej przewodników i psy na potrzeby specjalizacji. W jednostce pełni służbę 57 strażaków-ratowników w systemie zmianowym przez 7 dni w tygodniu.


Dowództwo JRG 5

 DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 5 W GDAŃSKU

st. kpt. Michał Pomirski 

P.O. ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 5 W GDAŃSKU

mł. bryg. Marek Kubera 

Historia JRG 5

Mając na uwadze optymalne zabezpieczenie obszaru Gdańska obejmującego dzielnice Oliwa, Jelitkowo, Przymorze, Osowa i Owczarnia podjęto działania mające na celu utworzenie nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w tym rejonie miasta. Decyzja o wybudowaniu jednostki zapadła już w 1981 roku, a w 1988 pozyskano teren pod budowę Komendy oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Pozwolenie na budowę uzyskano w maju 1991 i od tego momentu rozpoczęto pierwsze prace budowlane. Jednostka została powołana przez nadbryg. Feliksa Delę z dniem 1 czerwca 1996 roku. Do tego dnia stanowiła posterunek i była częścią Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. Pierwszym Dowódcą jednostki był st.asp. Piotr Kuliński. Obecnie obowiązki Dowódcy powierzono kpt. Piotrowi Pryczkowskiemu.

 • 4
 • 11
 • 1
 • 7
 • 5
 • 9
 • 10
 • 14
 • 6
 • 8
 • 12
 • 13
 • 3
 • 2

Grupa specjalistyczna

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przy KM PSP została powołana decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku dnia 30 lipca 1998 roku. Początek Działalności grupy dała Sekcja Psów Ratowniczych powstała w sierpniu 1993 roku przy udziale Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Po selekcji przeprowadzonej przez specjalistę do szkolenia psów poszukiwawczych, szefa wyszkolenia psów niemieckich, pana Klausa Roepera z kilkudziesięciu psów pozostało dziesięć.

Pierwsze szkolenie zakończyło się egzaminem w Niemczech, po którym pies otrzymał certyfikat Międzynarodowego Psa Ratowniczego. Następne egzaminy organizowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej odbył się w lutym 2000 roku oraz w marcu 2001, po których psy zdobyły certyfikat I-go i II-go stopnia Gruzowiskowego Psa Ratowniczego, upoważniającego do działań w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.


Zadaniem psów ratowniczych jest poszukiwanie zaginionych ludzi pod gruzami, zwałami ziemi, w katastrofach górniczych i trzęsieniach ziemi oraz odnajdywanie ludzi zagubionych w lasach i terenach trudno dostępnych.(poszukiwanie zaginionych dzieci, chorych psychicznie, samobójców itp.). Nasze psy poszukując osoby nie używają śladu, nie potrzebują rzeczy osobistych szukanej osoby. Psy swoim zachowaniem potrafią pokazać przewodnikowi czy znaleziona osoba żyje, co ma kluczowe znaczenie dla przebiegu akcji ratowniczej. Psy mogą odnaleźć człowieka zasypanego nawet pod 10-metrową warstwą gruzu.


Nasze psy chrzest bojowy, a właściwie ratowniczy, przeszły biorąc udział w akcji ratunkowej w Hali Stoczni w Gdańsku 24 listopada 1994 roku. Chociaż psy szukały w terenie spalonym, zrujnowanym, pełnym popiołu, dymu i ognia, to wykazały się dużą odwagą i zdolnościami. Następną naszą akcją był udział przy ratowaniu ludzi ze zniszczonego wybuchem gazu budynku przy ul. Wojska Polskiego 39 w Gdańsku. Okazało się, że psy ratownicze wykazują się większą skutecznością działania niż drogi sprzęt elektroniczny. „Psów nie zastąpią nawet kamery termowizyjne” – w podsumowaniu akcji powiedział kierujący akcją Komendant Główny PSP Feliks Dela.


W skład sekcji poszukiwawczej wchodzą ochotnicy, którzy za swoją działalność nie otrzymują żadnego wynagrodzenia. Psy ratownicze odznaczają się doskonałym zdrowiem, kondycją i zwinnością w pokonywaniu przeszkód. Potrafią chodzić po barierach, deskach, drabinach, ruchomych mostkach ustawionych na różnych wysokościach (nawet kilkunastometrowych), skakać przez przeszkody, wspinać się na ścianę ok. 2-metrowej wysokości, czołgać się przez ciemne tunele. Te umiejętności są niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczej w najróżniejszych warunkach.