A A A

Ratownictwo techniczne – jest to zespól czynności podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną we wszystkich rodzajach zdarzeń  polegających na wykorzystaniu specjalistycznych technik ratowniczych przy użyciu specjalistycznego sprzętu technicznego w celu ratowania życia, zdrowia, mienia i środowiska. Na ratownictwo techniczne wykonywane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej składają się przedsięwzięcia organizacyjne i środki podejmowane dla rozpoznawania, prognozowania i likwidacji miejscowych zagrożeń dostosowanych do rodzaju i rozmiarów.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego jest częścią Wojewódzkiej Brygady Odwodowej, która stanowi Centralny Odwód Operacyjny. Grupa przeznaczona jest do usuwania skutków wypadków głównie w komunikacji drogowej oraz w infrastrukturze komunalnej. Samochody ratownictwa technicznego wyposażone są w specjalistyczny sprzęt m.in. nożyce hydrauliczne do cięcia karoserii samochodów, rozpieraki hydrauliczne, poduszki pneumatyczne wysoko i niskociśnieniowe do podnoszenia pojazdów. Grupę tworzy Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Gdańsku Wrzeszczu, która dysponuje następującym sprzętem technicznym:


Specjalny Ciężkio Samochod Ratownictwa Technicznego SRt –  "Renault Midlum"

Oznaczony numerem operacyjnym GF 301-43

Samochód Specjalny Ratownictwa Technicznego wyposażony jest w dwa najnowsze zestawy urządzeń hydraulicznych firmy "Lucas", poduszki nisko i wysokociśnieniowe firmy VETTER, agregat prądotwórczy o mocy 20 kVA, maszt oświetleniowy o mocy 4 x 20000 lumenów , wyciągarkę o sile 7 t, sprzęt burzący, pilarki do drewna firmy Stihl, oraz przecinarki do stali i betonu firmy HUSQVARNA, środki sorpcyjne do substancji ropopochodnych, kompozytowe aparaty powietrzne "AUER" i inny sprzęt specjalistyczny. Samochód wykorzystywany jest do działań z zakresu ratownictwa technicznego i drogowego, posiada napęd terenowy. Obsadę stanowią trzy osoby

Dźwig samojezdny o maksymalnym udźwigu 70 ton.

Samochód SCDz 70 - drogowo-terenowy ciężki dźwig ratowniczy o udźwigu 70 ton, posiada napęd 6x8. Przeznaczony jest do usuwania skutków awarii drogowych, a w szczególności umieszczania na jezdni pojazdów lub ciężkich obiektów które uprzednio z niej wypadły bądź przewróciły się. Szczególnie przydatny w przypadku podnoszenia cystern i pojazdów ciężarowych. Dźwig może być wykorzystywany podczas katastrofach budowlanych i innych zdarzeń wymagających podnoszenia elementów o znacznej masie. Wyposażony jest w liny oraz łańcuchy umożliwiające podnoszenie obiektów o skomplikowanym układzie przestrzennym.

Ciężki samochód ratownictwa drogowego SCRD

 

Cele i zadania SGRT:

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego wykonuje zadania :- utrzymanie stałej gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia i likwidacji:        
- awarii, wypadków i katastrof technicznych,        
- wypadków i awarii komunikacyjnych,        
- zdarzeń wymagających stosowania sprzętu specjalistycznego ratownictwa technicznego.
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,        
- uwalnianie i ewakuację zagrożonych osób i zwierząt,        
- wykonywanie przejść i dojść do poszkodowanych, w tym         
- usuwanie przeszkód naturalnych i sztucznych,        
- oświetlenie terenu działań.

Ponadto Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego, zaangażowana w akcjach ratownictwa drogowego ma za zadanie:
- kierowanie i organizację akcji,
- udzielanie pomocy poszkodowanym,
- uwolnienie zakleszczonych,
- likwidowanie zatorów i przeszkód terenowych,
- oświetlenie terenu akcji,
- zasilanie urządzeń energią elektryczną,
- usuwanie wraków zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
- podejmowanie decyzji o pracach wyburzeniowych,
- wstrzymaniu ruchu w komunikacji drogowej,- zabezpieczenie logistyczne akcji.