A A AJednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1

Gdańsk Wrzeszcz

ul. Sosnowa 280-251 Gdańsk

tel. (058) 347-78-58(59)

tel. MSWiA  743-02-58(29)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Gdańsku powołana została 1 lipca 1992, chroni obszar o pow. 45km2 zamieszkały przez około 136 tysięcy mieszkańców, którego granice stanowią: od północy linia wyznaczona ulicami; w dzielnicy Gdańsk Osowa - Teleskopowa, Meteorytowa, Obwodnica Trójmiejska, Bytowska, Kwietna, następnie leśną drogą od ulicy Kwietnej przez wzgórze Głowica do ul. Bażyńskiego, następnie ulicą Kołobrzeską do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych do ulicy Solikowskiego, następnie granicą ogródków działkowych im. Solikowskiego, północną granicą parku im. Jana Pawła II, między ul.Biały Dwór i Rozstaje do Al. Jana Pawła II do Czarny Dwór. od zachodu granicę obszaru działania stanowią granice miasta Gdańska z gminą Żukowo, od południa granica obszaru działania przebiega ulicami: Kartuską do Obwodnicy Trójmiejskiej, za obwodnicą osiedle Kiełpinek i dalej terenem niezabudowanym do ul. Myśliwskiej, ulicą Myśliwską do Piekarniczej, Piekarniczą ze zlokalizowanymi przy niej obiektami do ul. Rakoczego, ul. Nowolipie do ul. Kartuskiej, następnie prostopadle od ul. Kartuskiej do ul. Kol. Zręby, od ul. Kol. Zręby przez teren zabudowany do ul. Powstańców Warszawskich, ul.Powstańców Warszawskich, ul.Gen.Giełguda do torów kolejowych na wysokości Bramy Oliwskiej, torami kolejowymi po zachodniej ich stronie do Al. Gen. Hallera (bez tej ulicy ), dalej Al. Zwycięstwa , ul. Miszewskiego do Placu Komorowskiego, ul Chrobrego (bez tej ulicy), ul Czarny Dwór (bez tej ulicy) i dalej Al. Jana Pawła II.

Do zadań JRG należy w szczególności:

  1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie własnego działania
  2. likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze.
  3. Utrzymanie w gotowości sprzętu i urządzeń do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych.
  4. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi na terenie działania JRG w zakresie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.
  5. Prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych na obszarze własnego terenu działania i miasta Gdańska.
  6. Organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.

Udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych to podstawowe, ale nie jedyne działania strażaków z JRG Nr1 Gdańsk- Wrzeszcz. Potencjał Jednostki to przede wszystkim świetnie wyszkoleni ludzie mający na wyposażeniu  samochody gaśnicze, nowoczesną autodrabinę i dwa ciężkie samochody ratownictwa technicznego i drogowego.

Ratownictwo techniczne w zakresie specjalistycznym w tym drogowe

Na drogach województwa pomorskiego (często również poza granicami województwa) strażacy z JRG Nr1 Gdańsk – Wrzeszcz usuwają skutki wszelkich wypadków komunikacyjnych z udziałem ciężkiego taboru samochodowego i komunikacyjnego.