A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza Zapytanie ofertowe na :

usługi sprzątania pomieszczeń biurowych znajdujących się w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na :

Remont pomieszczeń hali garażowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 7.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza Zapytanie ofertowe na :

Remont pomieszczeń hali garażowej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5 Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 7.