A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług głosowych i transmisji danych w telefonicznej sieci komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych