A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza Zapytanie ofertowe na świadczenie usług głosowych i transmisji danych w telefonicznej sieci komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na kompleksową obsługę prawną

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania pomieszczeń biurowych

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza wybór oferty na dostawę mydła kremowego, pasty BHP do rąk, pasty do butów

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie badań lekarskich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku - dodano załącznik