A A A

Stanowisko/wydział

Stopień, Imię i Nazwisko

Dane kontaktowe


Wydział Operacyjno - Szkoleniowy


bryg. Marian Hinca


tel. (58) 51 – 11 – 330
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy i BHP 


bryg. Wiktor Mrozik 


tel. (58) 76 – 90 – 546

 


Wydział Kadrowo - Organizacyjny 


mł. bryg. Aneta Chanowska – Czyż


tel. (58) 76 – 90 – 512

 


Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny 


tel. (58) 51 – 11 – 333


Wydział Finansowy 


tel. (58) 76 – 90 - 525