INFORMACJA O BUDOWIE CPR

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku mająca swoją siedzibę przy ul. Beniowskiego 7 informuje, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działania 7.2. Zintegrowany system ratownictwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wykonuje realizację projektu „Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku jako element Zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ratunkowego województwa pomorskiego.

Koszt realizacji Projektu wynosi – 6.570299,10 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 68,49% kosztów kwalifikowanych projektu.

W dniu 18 stycznia 2011 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych:
- Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński ,83-400 Kościerzyna, ul. Fałata 10.
Wykonawca został wybrany w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Sygn. PT-237/07/2010.

Prezydent Miasta Gdańska w dniu 08.04.2011 r. Decyzją WUAiOZ-I-6740.425-3.2011.3-JAG.63687 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę polegającą na rozbudowie budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tj. dobudowie budynku „Centrum Powiadamiania Ratunkowego Województwa Pomorskiego w Gdańsku” na terenie działek nr 9/1, 9/11, 10/5, 10/7, 23/1 obręb 19 przy ul. Beniowskiego 7 w Gdańsku.


Powierzchnia zabudowy: 587,00m2
Powierzchnia użytkowa: 1577,00m2
Kubatura: 6211,00m3.
Termin zakończenia całości inwestycji 28 grudnia 2011 roku.


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.


 
Licznik odwiedzin

Dzisiaj211
Wczoraj262
W ostatnim tygodniu1348
W ostatnim miesiącu811
Łącznie odwiedzin296990