A A A

W dniach  23-25.06.2020r. na terenie poligonu zlokalizowanego przy Posterunku JRG nr 2 w Gdańsku przeprowadzono ćwiczenia doskonalące ratowników SGPR Gdańsk w zakresie obsługi sprzętu podczas praktycznych założeń technicznych obejmujących elementy lokalizacji osób, oraz wykonywania dostępu do poszkodowanych poprzez wykonanie tzw. czystego przebicia. Ćwiczenia umożliwiły sprawdzenie parametrów nowego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu SGPR Gdańsk.

W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 46 ratowników z PSP i OSP Gdańsk oraz 4 psy ratownicze.

  • 1
  • 5
  • 4
  • 6
  • 2
  • 7