A A A

W dniu 05 stycznia 2021 roku o godzinie 14:38 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze kontenerów znajdujących się blisko budynku biurowego.  Zastępy GBA, GCBA, SLRR z JRG 3 oraz GBA i SCD 42 z JRG 2 udały się na ul. Sandomierską 55. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar trzech kontenerów morskich. Kontenery, w których powstał pożar postawione były na kolejnych trzech kontenerach. Płomienie i dym wydobywały się z otwartych kontenerów.

Zabezpieczono miejsce zdarzenia poprzez odpowiednie ustawienie samochodów pożarniczych. Właściciel firmy wyłączył prąd w kontenerach przed przyjazdem zastępów PSP. Wszyscy pracownicy ewakuowali się samodzielnie z kontenerów – nikt nie uskarżał się na stan zdrowia. W celu ugaszenia pożaru podano dwa prądy wody w natarciu z linii gaśniczej W-52 z poziomu gruntu oraz jeden prąd wody w obronie z linii W-52 na sąsiadujący z kontenerami budynek. Do kontenera sprawiono drabinę nasadkową złożoną z dwóch przęseł i kontynuowano gaszenie z poziomu pożaru. Następnie strażacy zabezpieczeni w aparaty ochrony układu oddechowego i linię gaśniczą weszli po schodach znajdujących się za kontenerami i gasili pożar od wewnątrz. Oddymiono kontenery przy użyciu agregatu oddymiającego. Z kontenerów wyniesiono trzy butle 50l z argonem, dwie butle 50l z CO2 oraz jedną butlę 12kg propan-butan. Butle zostały włożone do zbiornika z wodą. Zaopatrzenie w wodę odbywało się przez dowożenie wody z hydrantu znajdującego się na ul. Sandomierskiej. Po ugaszeniu pożaru przeszukano pogorzelisko - nie stwierdzono obecności osób poszkodowanych. Kontenery i butle sprawdzono przy użyciu kamery termowizyjnej – nie stwierdzono zagrożenia. Kontenery przekazano do zabezpieczenia właścicielowi. Działania zakończono.

  • 3
  • 2
  • 1