A A A

Podstawowe informacje

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3

Gdańsk-Orunia

ul. Trakt Św. Wojciecha 263

80-018 Gdańsk

tel. (058) 324-87-12, (058) 306-66-34

tel. MSWiA 74-303-02, 74-302-08(09)

fax. (058) 324-90-64

e-mail:

Rejon chroniony przez JRG 3 Orunia to teren o powierzchni około 64 km kwadratowe, zamieszkały przez 70 tys. mieszkańców, (dane z 2008r.) którego granice stanowią: od południa granica administracyjna miasta Gdańska do granicy obszaru działania JRG 2 Gdańsk Śródmieście, dalej poprzez nieużytki przy ul. Połęże do torów kolejowych, a następnie poprzez nieużytki przecinając ul. Zawodzie do ogródków działkowych im. S. Żeromskiego, granicą ogródków do odpływu Motławy, odpływem Motławy do torów kolejowych, przez ul. Trakt św. Wojciecha, ul. Zaroślak, Brzegi, Cienistą, pomiędzy osiedlami Oruńskie Przedmieście i Chełm, ul. Madalińskiego, Rzeszowską do ul. Kartuskiej na wysokości skrzyżowania z ul. Cedrową, ul. Kartuską do granicy administracyjnej miasta Gdańska i granicą obszaru działania JRG 1.

Na wyposażeniu jednostki znajdują się pojazdy:

 • GBA 2,6/24 VOLVO
 • GCBA 8+4/50 Renault Kerax
 • SH25 MAN
 • SLRR Mitsubishi.

Ponadto w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 zlokalizowana jest Krajowa Baza Sprzętu Specjalistycznego. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w jednostce służy 41 strażaków (z czego 39 w systemie zmianowym).

Dowództwo JRG 3

DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 3 W GDAŃSKU

st. kpt. Wiktor Telega

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ NR 3 W GDAŃSKU

st. kpt. Paweł Maj

Historia JRG 3

Stara siedziba Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 mieściła się przy ul. Dworcowej 13 tuż obok Oruńskiego Domu Kultury, bezpośrednio sąsiadując z torowiskiem kolejowym i przystankiem PKP Gdańsk-Orunia. Był to stary barak parterowy z okresu międzywojennego, zmodernizowany i przystosowany na potrzeby strażnicy. Po przeniesieniu JR-G nr 3 do nowej siedziby, obiekt ten został rozebrany, a w miejscu tym powstał trawnik z zasadzonymi jeszcze przez strażaków drzewami.

Obecnie JR-G nr 3 mieści się w części dawnych obiektach Bazy Transportowej TRANSBUD przy ul. Trakt Św. Wojciecha 263.

Na przełomie lat 1998 – 2000 były prowadzone prace remontowo-adaptacyjne przejętych obiektów na potrzeby strażnicy. W 2000 roku pierwsze zastępy PSP rozpoczęły dyżury w nowej siedzibie. W tym roku też na terenie jednostki zaczęła pełnić służbę załoga Karetki Reanimacyjnej Pogotowia Ratunkowego. Był to pierwszy przypadek na terenie województwa pomorskiego integracji tych służb. Stanowi to ważne ogniwo powstania Zintegrowanego Systemu Ratowniczego Miasta Gdańska.

W 2001 r. w czasie pamiętnej powodzi w Gdańsku cała załoga walczyła z żywiołem w dzielnicach: Gdańsk-Orunia, Lipce, Św. Wojciech, Olszynka, a przygotowywana baza JR-G nr 3 stanowiła miejsce koncentracji sił i środków przybyłych z całego kraju, skąd były dysponowane do działań ratowniczych. Tu też zorganizowano miejsce wypoczynku dla wymienianych załóg po wielogodzinnych działaniach.

Oficjale i uroczyste przekazanie nowego obiektu JR-G nr 3 miało miejsce 2 października 2003 r. Pierwsze dowództwo stanowili: 

 • Dowódca JR-G nr 3 - st. kpt. Krzysztof Jakubowski
 • Zastępca Dowódcy JR-G nr 3 - asp. sztab. Zbigniew Oczoś.


Obsadę jednostki stanowiło 40 strażaków, a na terenie jednostki stworzono Krajową Bazę Sprzętu Specjalistycznego (KBSS), która na wyposażeniu posiadała 7 kontenerów specjalistycznych oraz 3 samochody SCKn i przyczepę do ich przewozu.

Grupa specjalistyczna

W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 zlokalizowana jest Krajowa Baza Sprzętu Specjalistycznego, której wyposażenie stanowi:

 • SCKn Iveco Trakker
 • SCKn Renault Kerax
 • SCKn Jelcz/Iveco
 • Przyczepa kontenerowa
 • Przyczepa z pompą wysokiej wydajności ZP 900
 • Kontener gruzowy
 • Kontener kwatermistrzowski
 • Kontener powodziowy ewakuacyjny z łodziami
 • Kontener sanitarny
 • Kontener cysterna do transportu wody
 • Kontener pompowy z pompą wysokiej wydajności ZP 680
 • Kontenery powodziowo-ekologiczne z zaporami przeciwpowodziowymi - 2szt.
 • Kontener z pompami do wody zanieczyszczonej
 • Kontener do transportu środka pianotwórczego