A A A

Posterunek Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Gdańsku
Lokalizacja: Gdańsk, Jabłoniowa 5
tel. 302-34-36
tel. 308-99-37

Siedziba posterunku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 zlokalizowana jest w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 5. Obszar chroniony przez Posterunek wynoszący ponad 44 km2 zamieszkiwany jest przez około 50 tyś osób. Obejmuje w części następujące dzielnice m. Gdańska: Jasień, Kokoszki, Wzgórze Mickiewicza, Ujeścisko-Łostowice, Siedlce, Piecki-Migowo, Matarnia.

Rejon operacyjny Posterunku JRG 2, to teren miasta w którym w ostatnim okresie nastąpił bardzo duży rozwój budownictwa mieszkaniowego i handlowo – usługowego. Na wymienionym obszarze funkcjonują bardzo ważne dla miasta Gdańska ciągi komunikacyjne jak ul. Armii Krajowej, ul. Havla, Węzeł Karczemki oraz przede wszystkim Obwodnica Trójmiasta (w rejonie Posterunku od węzła Kowale do węzła Matarnia). W obszarze chronionym znajdują się również liczne wielkopowierzchniowe obiekty handlowo-usługowe, odwiedzane codziennie przez tysiące klientów.

Przy siedzibie Posterunku JRG nr 2 wybudowany został również poligon dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej wykorzystywany m.in. do szkolenia i egzaminowania psów ratowniczych.

  • budynek-posterunku-2
  • budynek-posterunku-1
  • poligon-1
  • budynek-posterunku-3
  • poligon-3
  • poligon-2