A A A

Zarządzenie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w sprawie wymagań organizacyjno-technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem wskazanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku - pobierz plik


Procedura określająca zasady trójstronnej współpracy operator/komendant/abonent
 - pobierz plik


Lista podmiotów świadczących usługi monitoringu pożarowego na terenie miasta Gdańsk - pobierz plik