A A A

Wzory wniosków o wydanie opinii dotyczących:

  •  hotelu
dokument do pobrania w formacie *.pdf
   

dokument do pobrania w formacie *.doc

__________________________________________

  •  innego obiektu hotelarskiego
dokument do pobrania w formacie *.pdf
   
dokument do pobrania w formacie *.doc

__________________________________________

  •  oddziału przedszkolnego w szkole
dokument do pobrania w formacie *.pdf
   
dokument do pobrania w formacie *.doc

__________________________________________

  •  placówki wsparcia dziennego
dokument do pobrania w formacie *.pdf
   
dokument do pobrania w formacie *.doc

__________________________________________

  •  placówki opiekuńczo-wychowawczej
dokument do pobrania w formacie *.pdf
   
dokument do pobrania w formacie *.doc

__________________________________________

  •  punktu / zespołu przedszkolnego
dokument do pobrania w formacie *.pdf
   
dokument do pobrania w formacie *.doc

__________________________________________

  •  szkoły / placówki publicznej
dokument do pobrania w formacie *.pdf
   
dokument do pobrania w formacie *.doc

__________________________________________

  •  szkoły / placówki niepublicznej
dokument do pobrania w formacie *.pdf
   
dokument do pobrania w formacie *.doc

__________________________________________

  •  wypoczynku dzieci i młodzieży
dokument do pobrania w formacie *.pdf
   
dokument do pobrania w formacie *.doc

__________________________________________

  •  żłobka / klubu dziecięcego
dokument do pobrania w formacie *.pdf
   
dokument do pobrania w formacie *.doc