A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku”

Dodano dnia 26.04.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 16.11.2018 r.

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Komenda Miejska Państwowej Straży pożarnej w Gdańsku przedstawia plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na 2019 rok

dodano 27.09.2018r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa 49 kompletów ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku"