A A A

Dodano dnia 16.11.2018 r.

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty.

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o wybraniu oferty (16.11.2018)

Dodano dnia 31.10.2018r

Informacja z otwarcia ofert do zadania pn. "Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4"

Dokumenty do pobrania:

Informacja z Otwarcia Ofert (31.10.2018)

Dodano dnia 12.10.2018r

Pytania i odpowiedzi do zadania pn. "Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4"

Dokumenty do pobrania:

Pytania i Odpowiedzi (12.10.2018r)

Dodano dnia 24.09.2018r

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. "Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4", ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania

SIWZ
Załącznik nr 1 (formularz ofertowy 
Załącznik nr 1a (OPZ)
Załącznik nr 2 (JEDZ)
Załącznik n2 (JEDZ - xml)
Załącznik nr 3 (Wykaz dostaw)
Załącznik nr 4 (zobowiązanie podmiotu)
Załącznik nr 5 do 7 (oświadczenia)
Załącznik nr 8 (ośw. gr. kapitałowa)
Załącznik nr 9 (Umowa)

W dniu 20.09.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn."Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4" zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu UE