A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży pożarnej w Gdańsku przedstawia plan zamówień publicznych powyżej 30 000 euro na 2019 rok

Plan zamówień publicznych na 2018r