A A A

Dodano dnia 26.04.2019 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  


Dodano dnia 19.04.2019 r.

Informacja z wyborze najkorzystniejszych ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty na część 1 zamówienia  
Wybór najkorzystniejszej oferty na część 2 zamówienia  


Dodano dnia 28.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.03.2019 r.


Dodano dnia 22.03.2019 r.

Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Odpowiedź na pytanie wykonawcy  
Zmiana załącznika nr 10  
Audyt JRG 1  
Audyt JRG 4 cz1  
Audyt JRG 4 cz2  
Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej*  
* do rozpakowania archiwum potrzebny program typu:
WinRAR, 7Zip, iZarc


Dodano dnia 13.03.2019 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg na:

"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z podziałem na części:

1) Część nr 1 zamówienia: Termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Sosnowej 2 w Gdańsku;

2) Część nr 2 zamówienia: Termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Marynarki Polskiej 177 w Gdańsku."

Załączniki do przetargu:

               1. Ogłoszenie o zamówieniu

               2. SIWZ

               3. Załączniki do SIWZ

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu cz1  
Ogłoszenie o zamówieniu cz2  
SIWZ cz1  
SIWZ cz2  
Załącznik nr 1.1 (wzór oferty cz1)  
Załącznik nr 1.2 (wzór oferty cz2)  
Załącznik nr 2.1  
Załącznik nr 2.2  
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4.1  
Załącznik nr 4.2  
Załącznik nr 5  
Załącznik nr 6  
Załącznik nr 7  
Załącznik nr 8  
Załącznik nr 9  
Załącznik nr 10  
Załącznik nr 10.1  
Załącznik nr 11.1 (wzór Umowy cz1)  
Załącznik nr 11.2 (wzór Umowy cz2)  
Załącznik nr 12.1  
Załącznik nr 12.2  
Załącznik nr 13.1 (audyt Sosnowa - cz1)  
Załącznik nr 13.1 (audyt Sosnowa - cz2)  
Załącznik nr 13.1 (audyt Sosnowa - cz3)  
Załącznik nr 13.1 (audyt Sosnowa - cz4)  
Załącznik nr 13.1 (audyt Sosnowa - cz5)  
Załącznik nr 13.1 (projekt Sosnowa - cz1)  
Załącznik nr 13.1 (projekt Sosnowa - cz2)  
Załącznik nr 13.1 (projekt Sosnowa - cz3)  
Załącznik nr 13.1 (projekt Sosnowa - cz4)  
Załącznik nr 13.1 (projekt Sosnowa - cz5)  
Załącznik nr 13.2 (audyt Marynarki Polskiej - cz1)  
Załącznik nr 13.2 (audyt Marynarki Polskiej - cz2)  
Załącznik nr 13.2 (audyt Marynarki Polskiej - cz3)  
Załącznik nr 13.2 (audyt Marynarki Polskiej - cz4)  
Załącznik nr 13.2 (audyt Marynarki Polskiej - cz5)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz1)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz2)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz3)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz4)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz5)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz6)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz7)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz8)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz9)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz10)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz11)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz12)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz13)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz14)  
Załącznik nr 13.2 (projekt Marynarki Polskiej - cz15)  
Załącznik nr 14.1 (przedmiar cz1)  
Załącznik nr 14.1 (przedmiar cz2)  
Załącznik nr 14.2 (przedmiar cz3)  
Załącznik nr 14.2 (przedmiar cz4)  
Załącznik nr 14.2 (przedmiar cz5)  
Załącznik nr 15.1 (specyfikacje cz1)  
Załącznik nr 15.1 (specyfikacje cz2)  
Załącznik nr 15.2 (specyfikacje cz3)  
Załącznik nr 15.2 (specyfikacje cz4)  
Załącznik nr 15.2 (specyfikacje cz5)  
Załącznik nr 16.1 (decyzje i uzgodnienia cz1)  
Załącznik nr 16.2 (decyzje i uzgodnienia cz2)