A A A

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg na: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku”

Numer ogłoszenia: 540486-N-2019

Dodano dnia 23.05.2019r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Dodano dnia 10.05.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano dnia 06.05.2019r.

Informacja z otwarcia ofert               


Dodano dnia 30.04.2019r.

Zapytania i odpowiedzi do treści SIWZ


Data zamieszczenia: 23.04.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ