A A A

Komenda Miejska PSP w Gdańsku, działając na mocy art. 86 ust. 5 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu na zadanie pn: "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku"

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na ubrania do pracy w wodzie i ubrań nurkowych

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w KM PSP w Gdańsku