A A A

Informacja o unieważnieniu i wyborze ofert: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - II

Informacja z otwarcia ofert: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - II

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr: PT.2370.II.1.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskie PSP"

Dodano 06.06.2018

Zapytanie dotyczące możliwości dokonania wizji lokalnej obiektów przeznaczonych do termomodernizacji

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia nr: PT.2370.II.1.2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskie PSP"