A A A

Dodano 08.12.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza iinformację z otwarciia ofert w przetargu nieograniczonym na:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Numer ogłoszenia: 617221-N-2020 z dnia 27.11.2020r

sprawa nr PT.2370.II.6.2020

Dodano 23.11.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza wybór najlepszej oferty w przetargu na:

Dostawa pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Dodano 13.11.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na:

Dostawa sprzętu do zabezpieczenia obiektów Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Dodano 13.11.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu p/n:

Dostawa sprzętu i materiałów informatyki na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Dodano 13.11.2020r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na:

Dostawa 51 kompletów ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku