A A A

Dodano 23.11.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza wybór najlepszej oferty w przetargu na:

Dostawa pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Dodano 13.11.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu p/n:

Dostawa sprzętu i materiałów informatyki na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Dodano 13.11.2020r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty na:

Dostawa 51 kompletów ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Dodano 13.11.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na:

Dostawa sprzętu do zabezpieczenia obiektów Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Dodano 30.07.2020

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przedstawia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa 50 kompletów ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku