A A A

Dodano 30.07.2020

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przedstawia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa 50 kompletów ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Pliki do pobrania  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dodano 14.07.2020

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku przedstawia informację z otwarcia ofert na:
Dostawa 50 kompletów ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Pliki do pobrania  
Informacja z otwarcia ofert


Dodano 03.07.2020

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony:
Dostawa 50 kompletów ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Numer ogłoszenia: 558130-N-2020 z dnia 03.07.2020r.