A A A

Dodano 23.11.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza wybór najlepszej oferty w przetargu na:

Dostawa pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Pliki do pobrania

Informacja o Wyborze oferty

Dodano 27.10.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zmiany w przetargu na:

Dostawa pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Pliki do pobrania

Dodano 27.10.2020r.

Informacja o otwarciu ofert w dniu 27.10.2020r.

Dodano 22.10.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.10


Dodano 21.10.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zmiany w przetargu na:

Dostawa pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Pliki do pobrania  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.10
Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ 21.10
Zal 1 OPZ po zmianach 2110
Zal 1 OPZ po zmianach 2110 - edytowalny


Dodano 19.10.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zmiany w przetargu na:

Dostawa pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Pliki do pobrania  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.10
Zmiany treści SIWZ 19.10
Zal 1 OPZ po zmianach 1910
Zal 1 OPZ po zmianach 1910 - edytowalny


Dodano 14.10.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zmiany w przetargu na:

Dostawa pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Pliki do pobrania  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ
Zal 1 OPZ po zmianach 1410
Zal 1 OPZ po zmianach 1410 - edytowalny


Dodano 08.10.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza zmiany w przetargu na:

Dostawa pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Pliki do pobrania  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie_zmianie_treści_SIWZ
SIWZ-08102020
Zal2_Wzór umowy 08102020
Zal3 Formularz oferty 08102020
Zal3 Formularz oferty 08102020 - edytowalny


Dodano 02.10.2020rKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na:Dostawa pralnico-wirówek oraz suszarek bębnowych do ubrań specjalnych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży PożarnejNumer ogłoszenia: 592535-N-2020 z dnia 02.10.2020r

Pliki do pobrania  
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ -formularz oferty
Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie RODO -
Załącznik nr 1 OPZ - edytowalny
Załącznik nr 3 do SIWZ -formularz oferty - edytowalny
Załącznik nr 4 do SIWZ -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - edytowalny
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Grupa kapitałowa - edytowalny
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie RODO - edytowalny