A A A

Dodano 08.12.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza iinformację z otwarciia ofert w przetargu nieograniczonym na:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Numer ogłoszenia: 617221-N-2020 z dnia 27.11.2020r

sprawa nr PT.2370.II.6.2020

Dodano 15.12.2020r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania  
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Pliki do pobrania  
Informacja z otwarcia ofert -12.2020.pdf


Dodano 04.12.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza pytania i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Numer ogłoszenia: 617221-N-2020 z dnia 27.11.2020r

sprawa nr PT.2370.II.6.2020

Pliki do pobrania  
Zapytania i odpowiedzi do tresci SIWZ 04.12.2020


Dodano 27.11.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg nieograniczony na:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Numer ogłoszenia: 617221-N-2020 z dnia 27.11.2020r

sprawa nr PT.2370.II.6.2020

Pliki do pobrania  
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zał. nr 1 - Formularz oferty
Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia
Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Zał. nr 5 - Wykaz stacji paliw
Zał. nr 6 - Wzór umowy
Zał. nr 7 - Oświadczenie RODO
Zał. nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zał. nr 1 - Formularz oferty - edytowalny
Zał. nr 5 - Wykaz stacji paliw - edytowalny