A A A

Dodane 28.12.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ponownie ogłasza wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na :

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych znajdujących się w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku.

dodano 03.03.2020

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego:

Świadczenie usług głosowych i transmisji danych w telefonicznej sieci komórkowej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku

Dodano 13.12.2019:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot:

Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych znajdujących się w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku.

Dodano 27.02.2020r

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, informuje o unieważnieniu zapytanie ofertowego na  „Świadczenie usług głosowych i transmisji danych w telefonicznej sieci komórkowej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku”