A A A

Stanowisko/wydział

Stopień, Imię i Nazwisko

Dane kontaktowe

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

mł. bryg. Jacek Jakóbczyk

tel. (58) 51 – 11 – 330

Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy

mł. bryg. Maciej Chilicki

tel. (58) 76 – 90 – 546

Wydział Kadrowo - Organizacyjny

mł. bryg. Aneta Chanowska – Czyż

tel. (58) 76 – 90 – 512

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny

asp. Andrzej Przybysz

tel. (58) 51 – 11 – 333

Wydział Finansowy

sekc. Barbara Wanat

tel. (58) 76 – 90 - 525